• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 118

14 Descărcări

Revocată prin HCL S2 nr. 10/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 30/25.04.2016 privind aprobarea Metodologiei de fundamentare a nivelului prețurilor practicate pentru asigurarea funcționării serviciului de exploatare și întreținere a Parcului de agrement Tei – Plumbuita, a tarifelor și a orarului de funcționare;

Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 54008/03.08.2016 întocmit de Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 55582/09.08.2016 întocmit de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3874/27.09.2013 pentru proiectul „Parc de agrement Tei-Plumbuita”, cod SMIS 18397;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit.j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

           Art. I Se modifică anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 30/25.04.2016 privind aprobarea Metodologiei de fundamentare a nivelului prețurilor practicate pentru asigurarea funcționării serviciului de exploatare și întreținere a Parcului de agrement Tei – Plumbuita, a tarifelor și a orarului de funcționare, conform anexei ce conţine 1 filăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 30/25.04.2016 privind aprobarea Metodologiei de fundamentare a nivelului prețurilor practicate pentru asigurarea funcționării serviciului de exploatare și întreținere a Parcului de agrement Tei – Plumbuita, a tarifelor și a orarului de funcționare, rămân aplicabile.

 

           Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

            Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL                                                                          ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                     SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                  ELENA NIȚĂ

 

 

 

                    Hotărârea nr. 118

  Bucureşti, 22.08.2016

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 22.08.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 118.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:226 Vizualizări
Descărcare: 14 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE