• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 191

14 Descărcări

Revocată prin HCL S2 nr. 3/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.11.2016;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2 pentru acțiuni de protocol;

                Analizând:

        - Raportul de specialitate nr. 66396/26.09.2016 al Direcției Calitate, Comunicare și Relații Internaționale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Ordonanța Guvernului României nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 

               În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. Se aprobă normativele proprii de cheltuieli la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2 pentru acțiuni de protocol, potrivit anexei ce conține o paginăși face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           

                Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Direcția Calitate, Comunicare și Relații Internaționale vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  FEROIU DUMITRU SILVIU                                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                        SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     ELENA NIŢĂ

 

 

                    Hotărârea nr. 191

  Bucureşti, 21.11.2016

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 191.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:258 Vizualizări
Descărcare: 14 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE