• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2016

Afișare:
Sortează după:

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Barometrului nr. 1A, Sectorul 2 al Municipiului București

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Inaugurării nr. 19, Sectorul 2 al Municipiului București

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016

privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.06.2016

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr.18/11.03.2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 29/2016 și H.C.L. Sector 2 nr. 75/2016

privind solicitarea către Guvernul României pentru trecerea unei părţi din imobilul situat în Bucureşti, Str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, Sector 2 aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului Bucureşti pentru realizarea de locuinţe, dotări şi utilităţi publice aferente,  pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 46/2004 privind înfiinţarea şi componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare

 

privind  aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi a  persoanelor şi familiilor cu risc de marginalizare socială

privind transmiterea unui  imobil din administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 

privind creşterea transparenţei cheltuirii banilor publici la nivelul Primăriei Sectorului 2 şi a instituţiilor publice de interes local, aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 2

 

privind constituirea la nivelul Consiliului Local Sector 2 a Comisiei de analiză privind oportunitatea încheierii unor parteneriate cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte instituţii de cult

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 156/2016 privind constituirea comisiei de verificare a modalităţii de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi în cadrul activităților de audit public extern al autorităţilor administraţiei publice locale ale Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

privind stabilirea criteriilor de repartizare a locuinţelor construite în vederea accesului la proprietate pentru unele categorii de persoane, a locuinţelor din fondul locativ de stat, a locuinţelor sociale, de serviciu şi de necesitate, în vederea soluționării cererilor formulate în baza Legii nr. 114/1996

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 32/2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului situat în str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2 către Teatrul Tineretului „Metropolis”

privind desemnarea  reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în  Comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, în aplicarea Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5080/2016

privind desemnarea  reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular

 

 

pentru încetarea aplicabilității H.C.L. Sector 2 nr. 100/11.07.2016 și alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni

privind constituirea comisiei de verificare a modalităţii de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi în cadrul activităților de audit public extern al autorităţilor administraţiei publice locale ale Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE