• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 254

78 Descărcări

Revocată prin HCL S2 nr. 169/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind accesul și modul de utilizare a curților și terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa unităților de învățământ preuniversitar de stat și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

           Analizând:

 • Nota de fundamentare nr. 92372/24.08.2018 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 92356/24.08.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

          Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărȃrea Consiliului Local Sector 2 nr. 244/2018 privind utilizarea terenurilor de sport aflate în aer liber, aparţinând domeniului public, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi în folosinţa unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Se aprobă Regulamentul - Cadru privind accesul şi modul de utilizare a curților și terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, conform anexei ce conține un număr de 6 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE             CONSTANTIN ANGELA                                                                                                              ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1.     215/2001, REPUBLICATĂ

                                                SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                             ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 254

Bucureşti, 30.08.2018

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 9 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 254.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:381 Vizualizări
Descărcare: 78 times
Data creării: 06-09-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE