• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 315

65 Descărcări

Revocă  HCL S2 nr. 90/2011

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind organizarea de piețe tradiționale, volante si târguri pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

            Analizând:

        -  Raportul de specialitate nr. 103793/20.09.2018 al Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

       - Raportul de specialitate nr. 104095/21.09.2018 prezentat de Direcția Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București și completarea nr. 106074/26.09.2018 – revenirea la Raportul de specialitate nr. 104095/21.09.2018;

     - Avizul Comisiei de Comerţ, Investiţii, Servicii Publice, Privatizare şi Protecția Consumatorului precum şi avizul Comisiei  pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

       -  Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Ordonanţa Guvernului României nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G.R. nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;

- Hotărârea Guvernului României nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţăîn unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. o) și alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

           Art.1. Se aprobă organizarea de piețe tradiționale, volante si târguri pe raza Sectorul 2 al Municipiului București, pentru desfășurarea cu caracter sezonier/temporar  a activității de comercializare a produselor agroalimentare de către asociaţiile de producători şi producătorii agricoli individuali, în baza Regulamentului - cadru prevăzut în anexa ce conține un număr de 7 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art.2 Identificarea locațiilor necesare organizării de piețe tradiționale, volante si târguri se va face de către Administratia Pietelor Sector 2 in colaborare cu Administratia Domeniului Public Sector 2 si cu sprijinul Politiei Locale Sector 2, iar stabilirea locației și avizarea exercitării activităților comerciale în zonele publice identificate se realizează de către Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, în condițiile legii.

 

          Art.3  Viceprimarul Sectorului 2, Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2, Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 si Directorul General al Politiei Locale Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art.4 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 90/2011 privind înființarea de piețe volante pe raza Sectorului 2 al Municipiului București,își încetează aplicabilitatea.

 

            Art.5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PUȘCAȘU MARIAN

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 Hotărârea nr. 315

Bucureşti, 27.09.2018

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 10 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                               

 

Denumire fișier: 315.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:337 Vizualizări
Descărcare: 65 times
Data creării: 02-10-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE