• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 325

225 Descărcări

Revocată prin HCL S2 nr. 10/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorul 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Analizând:

            - Raportul de specialitate nr. 76268/13.07.2018, întocmit de către Direcţia Juridică, Legislație Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            - Raportul de specialitate nr. 74881/11.07.2018 întocmit de către Direcţia Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            - Referatul nr. 87771/11.08.2018 privind efectuarea consultării publice în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publică, republicată;

            - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecţia mediului, Protejarea zonelor verzi şi Salubritate, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în :

 • Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • G. 196/2005 privind fondul pentru mediu cu modificările și completările ulterioare;
 • G. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor completată prin H.G. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 942/2017 din 20 decembrie 2017 privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor;
 • Strategia Națională de gestionare a deșeurilor 2014-2020 aprobată prin H.G. nr. 870/2013;
 • C.G.M.B. nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul Bucureşti, astfel cum a fost completată prin H.C.G.M.B. nr. 501/2017;
 • C.G.M.B. nr.119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Bucureşti;
 • Dispoziţia Primarului General nr. 1353/2001 privind finanțarea serviciilor de salubrizare ale sectoarelor 1-6 începând cu luna august 2001;
 • C.G.M.B. nr. 108/2012 privind atingerea țintelor de reducere a depozitarii deşeurilor municipale din Municipiul Bucureşti;
 • C.G.M.B. nr. 109/2012 privind colectarea separata a deşeurilor de către persoanele fizice si asociaţiile de locatari/proprietari din Municipiul Bucureşti;
 • Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 2 al Municipiul Bucureşti nr.111/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare în Sectorul 2;
 • Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 2 al Municipiul Bucureşti nr.179/2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București şi a modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare;
 • Planul National de Gestionare a Deșeurilor – PNGD 2014-2020, aprobat prin H.G. 942/20.12.2017, denumit in continuare PNGD;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

                 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Se aprobă măsurile de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorul 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, prevăzut în anexa ce cuprinde 5 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                       

          Art.2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 
  


             Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PUȘCAȘU MARIAN

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 325

Bucureşti, 27.09.2018

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 8 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                               

 

Denumire fișier: 325.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:622 Vizualizări
Descărcare: 225 times
Data creării: 02-10-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE