• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 039

64 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 21.02.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti cu ,,Metrorex” S.A, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea staţiei de metrou Pipera;

          Analizând:

  • Expunerea de motive nr. 1652/07.02.2019 prezentată de domnul Dan Cristian Popescu, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ;
  • Raportul de specialitate nr. 21032/15.02.2019 întocmit de către Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Raportul de specialitate nr. 16841/14.02.2019, întocmit de către Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările:

  • Hotărârea Guvernului României nr. 482/1999 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A..

 

În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. q) coroborat cu alin. (4)  din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 (1) Se aprobă, de principiu, asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti cu Metrorex S.A, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea staţiei de metrou Pipera.

 

          (2) Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti cu ,,Metrorex” S.A, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea staţiei de metrou Pipera.

 

          Art. 2 Protocolul şi Asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi ,,Metrorex” S.A vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Sectorului 2 după obţinerea acordului prealabil al Consiliului General al Municipilui Bucureşti.

 

          Art. 3  Se aprobă modelul Protocolului de intenţie ce urmează a se încheia între Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti cu ,,Metrorex” S.A, conform anexei de conţine un număr de 4 pagini şi face parte integranta din prezenta hotărâre.

    

          Art. 4 Se împuterniceşte Viceprimarul Sectorului 2 să demareze procedurile în vederea încheierii Protocolului de asociere pentru realizarea obiectivului de utilitate publică prevăzut la art. 1 şi să semneze Protocolul de intenţie prevăzut la art. 3.

 

           Art. 5 Primarul Sectorului 2, Viceprimarul Sectorului 2 şi Autoritatea executivă a Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
RADU GHEORGHE

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hotărârea nr. 39

   Bucureşti, 21.02.2019

 

 

 

 

 

 

         Prezenta Hotărâre conține un număr de 7 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 21.02.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                                  

Denumire fișier: 39.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:246 Vizualizări
Descărcare: 64 times
Data creării: 25-02-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE