• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 323

25 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

           Luând în considerare proiectul de hotărâre privind privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sectorului 2 nr. 39/21.02.2019 pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti cu „Metrorex” S.A, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea staţiei de metrou Pipera;      

Analizând:

  -  Adresa nr. G.M/3997/P/25.07.2019 emisă de Instituția Prefectului Municipiului București;

  - Adresa nr.4284/16.10.2019 emisă de  Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  - Raportul de specialitate nr. 153321/18.10.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

-  Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

-  Nota nr. 158302/25.10.2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Scacioc Ana Maria a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

            - Hotărârea Guvernului României nr. 482/1999 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti ,, Metrorex” S.A.;

            - Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

            -   Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.39/2019 pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti cu ,, Metrorex ” S.A , în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea staţiei de metrou Pipera;

            -   Hotărârea Consiliului Municipiului București nr. 263/2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sectorului 2 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX” SA în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea staţiei de metrou Pipera.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

         Art. I   Se aprobă revocarea art. 3 și art. 4 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 39/21.02.2019 pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti cu „Metrorex” S.A, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea staţiei de metrou Pipera.

              Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 39/21.02.2019 pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti cu „Metrorex” S.A, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea staţiei de metrou Pipera, rămân aplicabile.

             Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

              Art. IV Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Hotărârea nr. 323

                Bucureşti, 31.10.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..

Denumire fișier: 323.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:126 Vizualizări
Descărcare: 25 times
Data creării: 07-11-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE