• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 053

67 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 309/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.03.2019;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.309/2018 pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente anului şcolar 2018-2019 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

Analizând:

- Nota de fundamentare nr.38511/19.03.2019 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          - Raportul de specialitate nr. 40124/21.03.2019 prezentat de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă, precum şi Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            -  Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-  Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 9 alin.(7), coroborat cu  art. 82 şi art. 105 alin. (2) lit.d ).

- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5.576/2011, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3470/2012;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j).şi alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.I  Se modificăşi se completează articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 309/2018, după cum urmează:

,, Art. 1 Se aprobă un număr de 20.000 burse ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al municipiului Bucureşti, aferente Semestrului II al anului şcolar 2018 - 2019. Bursele se vor acorda în limita fondurilor disponibile.”

 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 309/2018 pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente anului şcolar  2018 - 2019 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, rămân aplicabile.

 

 Art. III Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului, Direcţia Economică, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre.

 

 Art. IV Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE      

                RADU GHEORGHE                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA                                                                         

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                          SECRETAR,

                                                                                                                 ELENA NIȚĂ       

                   

 

      Hotărârea nr. 53

  Bucureşti, 29.03.2019

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare..

Denumire fișier: 53.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:297 Vizualizări
Descărcare: 67 times
Data creării: 08-04-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE