• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 066

27 Descărcări

Revocă  HCL S2 nr. 317/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.03.2019;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 317/2018 privind sistematizarea, reabilitarea şi întreţinerea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2;

            Analizând:

            - Raportul de specialitate nr. 4063/20.03.2019 prezentat de Administraţia Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Raportul de specialitate nr. 40102/21.03.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            -  Avizul Comisiei Juridică, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

 

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

 

Art.1 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 317/2018 privind sistematizarea, reabilitarea şi întreţinerea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2, îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art.2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Administraţia Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE      

                RADU GHEORGHE                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA                                                                         

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                           SECRETAR,

                                                                                                                 ELENA NIȚĂ       

                   

 

 

      Hotărârea nr. 66

  Bucureşti, 29.03.2019

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare..

Denumire fișier: 66.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:305 Vizualizări
Descărcare: 27 times
Data creării: 08-04-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE