• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2019

Afișare:
Sortează după:

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moşilor nr.73, Sector 2, Bucureşti

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Maşina de Pâine nr.54, Sector 2, Bucureşti

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moşilor nr.116-122, Sector 2, Bucureşti

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Toporului nr.37, Sector 2, Bucureşti

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Radu de la Afumaţi nr.44, Sector 2, Bucureşti

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Judeţului nr.32, Sector 2, Bucureşti

privind aprobarea eşalonării la plată a sumelor datorate bugetului local pentru o persoană fizică din Sectorul 2, Bucureşti

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în Comisiile de evaluare şi, respectiv, în Comisia de soluţionare a contestaţiilor aferente procedurii de selecţie a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2019

Revocă  HCL S2 nr. 38/2018

privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare

Revocată prin HCL S2 nr. 174/2021

Revocă  HCL S2 nr. 37/2018

pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2019

Revocă  HCL S2 nr. 204/2016

privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2019, pentru activități nonprofit din domeniile: culturăşi culte, sport, educație, mediu și social, în condițiile prevederilor Legii nr.350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a

Revocă  HCL S2 nr. 95/2019

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 31.03.2019

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018 şi H.C.L. Sector 2 nr. 43/2019

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 150/2019

Modifică/completează  HCL S2 nr. 102/2016HCL S2 nr. 140/2018HCL S2 nr. 43/2019

privind încetarea mandatului unui consilier local

privind încetarea mandatului unui consilier local

privind transmiterea imobilului situat în Bd. Basarabia nr. 84, Sector 2, Bucureşti, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Poliţiei Locale Sector 2, cu destinaţia de sediu al acesteia

aprobarea documentului cadru Program de investiții „Reabilitarea ascensoarelor din blocurile reabilitate termic în scopul creșterii eficienței energetice a acestora” din Sectorul 2 al Municipiului București

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 56/2019 privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejatăși a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, pentru anul 2019

Modifică/completează HCL S2 nr. 56/2019

privind aprobarea şi implementarea Programului educaţional ,,ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2” pentru anul şcolar 2019-2020

privind aprobarea proiectului ,,Când voi fi Mare” - consiliere şi orientare profesională pentru copii

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE