• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 080 din 2022

55 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 224/2022

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 23.03.2022;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat dePrimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 în administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a unor imobile  cu destinaţía  creşe/unităţi de educaţie timpurie;

Analizând :

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Nota de fundamentare nr. 49160/16.03.2022, înregistrată la Primăria Sectorului 2 sub nr. 47087/16.03.2022, prezentată de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 47178/16.03.2022 prezentat de Direcția Relaţii Comunitare, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 48017/16.03.2022 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios-Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Adresa nr. 1186/09.03.2022 de la Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 înregistrată la Primăria Sectorului 2 sub nr. 42048/09.03.2022;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei pentru Relații cu Mediul Economic, Protecția Consumatorului și Administrarea Patrimoniului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Dispoziţia nr. 2422/02.11.2021 privind prelungirea exercitării cu caracter temporar de către doamna NIŢĂ ELENA, Director Executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios-Administrativ, a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 1/2011, privind educaţia natională, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu  art. 166 alin. (2) lit. g) și l) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

  

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea transmiterii din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 în administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a unor imobile, formate din clădiri şi terenuri, cu destinaţía  creşe/unităţi de educaţie timpurie conform Anexei, care conţine 1 filăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Autoritatea executivă a  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Direcția Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 împreună cu Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, servicii publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

DINU ALEXANDRU

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 
 

 

             

Hotărâre nr. 80

Bucureşti,  23.03.2022

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.03.2022 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: H80-2022.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:172 Vizualizări
Descărcare: 55 times
Data creării: 28-03-2022

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE