• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 308

138 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 87/2021

Modifică/completează  HCL S2 nr. 251/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă de îndată, astăzi, 07.09.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 251/2018 privind metodologia de acordare a meselor  de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale şcolarizaţi în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul şcolar 2018 - 2019;

Analizând:

 • Nota de fundamentare nr. 3672/06.09.2018 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Nota de fundamentare nr. 98010/06.09.2018 prezentată de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 261/2000 pentru reorganizarea instituţiilor, secţiilor de spital şi a celorlalte unităţi de protecţie specială a copilului în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
 • Hotărârea Guvernului 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat;
 • Hotărârea Guvernului 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
 • Hotărârea Guvernului 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 114/2014 privind majorarea alocaţiei de hrană pentru copii/ persoane adulte, beneficiari de servicii sociale în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2.

 

În temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) şi n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

                              

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

 

Art. I. Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 251/2018privind metodologia de acordare a meselor  de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale şcolarizaţi în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul şcolar 2018 – 2019 se modificăși se completează, având următorul cuprins:

 ”Art. 1 (1) Începând cu anul şcolar 2018 - 2019, copiii/elevii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) şcolarizaţi în învăţământul special preuniversitar de stat, respectiv, Liceul Tehnologic Special nr. 3 şi Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Vedere, beneficiază de masă asigurată de către unităţile de învăţământ special preuniversitar de stat, care fac obiectul prezentului articol, în colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, conform anexei ce conţine o  paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

             (2) Procedura de achiziție a serviciilor prevăzute la alin. (1) va fi realizată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, iar derularea contractelor se va face de către unitățile de învățământ special preuniversitar de stat.

           (3) Începând cu data de 10.09.2018 și până la finalizarea procedurii de achiziție prevăzută la alin. (2), masa pentru copiii/elevii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) şcolarizaţi în învăţământul special preuniversitar de stat, respectiv, Liceul Tehnologic Special nr. 3 şi Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Vedere va fi asigurată de Direcția Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2.

          (4) Finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (3) va fi asigurată din bugetul Direcției Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2.

 

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 251/2018privind metodologia de acordare a meselor  de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale şcolarizaţi în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul şcolar 2018 – 2019, rămân aplicabile.

 

Art. III.Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, Liceul Tehnologic Special nr. 3 şi Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Vedere, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

    
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PUȘCAȘU MARIAN

 
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 308

Bucureşti, 07.09.2018

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa de îndată din data de 07.09.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 308.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:920 Vizualizări
Descărcare: 138 times
Data creării: 13-09-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE