• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 322

69 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 106/2020

Modifică/completează  HCL S2 nr. 217/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 217/2018 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2;

Analizând:

         - Nota de fundamentare nr. 3792/18.09.2018 întocmită de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Raportul de specialitate nr. 104080/21.09.2018 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

         - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei  pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

         - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

         -  Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare;

         -   Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

         -  Legea nr. 50/1991, republicată, privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

         -     Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         -    Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Ordinul ministerului sănătăţii publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţiisănătoase pentru copii şi adolescenţi;

         - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;

         - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, unităţile de învăţământ special şi unităţile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;          

         -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 217/2018 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2.

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare,

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I.Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 217/2018 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, se modificăși se completează potrivit Anexei ce parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. II.În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, toate contractele de închiriere aflate în derulare vor fi adaptate conform Anexei prevăzute la art. 1.

 

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 217/2018 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, rămân neschimbate.

 

Art. IV. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Directorul Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, precum şi organele de conducere ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. V.  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PUȘCAȘU MARIAN

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 322

Bucureşti, 27.09.2018

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 11 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                               

 

Denumire fișier: 322.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:395 Vizualizări
Descărcare: 69 times
Data creării: 02-10-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE