• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2014

Afișare:
Sortează după:

privind aprobarea rectificării şi geometrizării limitei terenului situat în Bucureşti str. Ciobănaşului nr. 23, Sector 2 aflat în administrarea Consiliului Local Sector 2

 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Reparații capitale, amenajări exterioare si refacere împrejmuire” la Creşa Ciobănașului cu sediul în str. Ciobănașului nr. 23, Sector 2

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2014, pentru ASOCIAȚIA DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPAȚI FIZIC – ROMÂNIA – FILIALA BUCUREȘTI

 

privind  aprobarea Strategiei Antidrog a Sectorului 2 pentru perioada 2014-2020 şi a Planului de Acţiune pentru implementarea strategiei pentru perioada 2014-2016

privind aprobarea Procedurii de eşalonare la plată a impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii la bugetul local al Sectorului 2 şi eşalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepţia majorărilor de întârziere pe perioada eşalonării

privind modificarea anexei la H.C.L. Sector 2 nr. 92/2013 privind prelungirea contractelor de închiriere la locuinţele pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Bucureşti, str. Maior Băcilă Vasile nr. 26-30, Bl.1, Sc.1,  Sector 2

privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţăşi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la asistenţi maternali profesionişti pe anul 2014

 

privind completarea H.C.L. Sector 2 nr. 84/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 66/2012,  nr. 59/2013 şi nr. 64/2014

 

privind participarea la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională a consilierilor locali ai Sectorului 2

 

 

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri de guvern pentru trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Institutului Clinic Fundeni, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București 

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014

 

privind aprobarea participării Administrației Piețelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2014

 

privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 155/2005 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 28/2007

 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 97/2013 privind transmiterea terenului situat în şos. Electronicii, Sector 2, Bucureşti, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 în vederea prelungirii arterei de circulaţie - şos. Electronicii, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 127/2013

 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 66/2012 şi  nr. 59/2013

privind solicitarea către Guvernul României de transmitere a Insulei Plumbuita, aflatăîn domeniul public al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române” în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

 

privind însusirea Rapoartelor de evaluare, precum şi aprobarea modelelor cadru de promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare și a contractelor de vânzare-cumpărare a locuințelor ANL din Bucureşti, str. Maior Vasile Băcilă nr. 26 – 30 Sector 2

privind reglementarea situației juridice a unui imobil situat pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

 

 

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE