• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2014

Afișare:
Sortează după:

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2014,pentru Asociaţia Nevăzătorilor din România – filiala Interjudeţeană Bucureşti

privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2014 în repartizarea locuinţelor pentru tineri–medici rezidenţi destinate închirierii

 

 

 

privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2

 

 

privind utilizarea anuală a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București de către agenții economici pentru amplasarea de "agregate frigorifice" precum și cu "terase"

 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 56/2010 privind aprobarea cofinanţării şi susţinerea proiectului „Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie - Plumbuita” din cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie  - Petricani, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 52/2013

 

 

privind aprobarea Planului Unic de Ordine şi Siguranţă Publică al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014

 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni

 

 

 

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în  Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014

 

 privind aprobarea propunerii Consiliului Local al Sectorului 2 referitoare la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2

privind actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului urban pentru comercializarea florilor,a presei şi a cărţilor pe domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti precum şi pentru aprobarea metodologiei de eliberare a „avizului de amplasare”

Modificată/completată prin HCL nr. 86/2014HCL nr. 109/2014HCL S2 nr. 109/2017HCL S2 nr. 361/2019

pentru  modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 28/2013 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti  începând cu anul şcolar 2013 – 2014,  astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 107/2013

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 130/25.11.2013 privind atribuirea denumirii unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care funcţionează pe raza Sectorului 2 al Municipiul Bucureşti

pentru aprobarea unui Act adiţional la Contractul de concesiune privind realizarea pieţei de produse casnice de uz gospodăresc din Str. Ziduri Moşi nr.5B

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru obiectivele de investiţii „Reparații capitale sistem rutier 43 străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Reparație capitală Pod Ostrov din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”

privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”

 

 

privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 363/2018

privind privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2013 a deficitului secţiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2013

privind aprobarea transmiterii către Guvernul României a solicitării de încetare a dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 2 asupra unei părți din imobilul situat în București, șos.Ștefan cel Mare nr. 7-9, Sector 2

 

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE