• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2014

Afișare:
Sortează după:

privind validarea mandatului unui consilier local

 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni

privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Contractul de Asociere pentru construcția si administrarea patrimoniului Pieței – Complex Comercial Agroalimentar Mihai Bravu din Sos. Mihai Bravu nr. 212-214, Sector 2

 

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București

 

 

 

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014

 

privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 şi a situaţiilor financiare anuale pe anul 2013

 

 

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe trimestrul I al anului 2014

 

 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Sector 2

 

 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 90/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector nr. 40/2014

 

 

 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2014, pentru ASOCIAŢIA „FECIOARA MARIA A MILOSTIVIRII ÎN ROMÂNIA”

 

 

privind atribuirea denumirii unor unități de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care funcţionează pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizelor generale și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „5 fântâni furnizare apa potabilă din puțuri de mare adâncime”

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „amenajare 16 parcaje de reşedinţă”

 

 

 privind aprobarea participării Primăriei Sectorului 2 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2014

 

privind reglementarea situației juridice a unor imobile de locuinţe situate pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

privind validarea mandatului unui consilier local

 

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

 

 

privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 ca urmare a alocării unor sume pentru Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală derulat conform O.U.G. nr. 51/2006

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 16/28.02.2013 privind aprobarea Documentaţiei - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

 

pentru aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de parteneriat public privat pentru concesiunea de lucrari avand ca obiect “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Piata Aghireş“

 

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE