• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2017

Afișare:
Sortează după:

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Prelungirea Şos. Electronicii - cale de acces între Str. Ziduri Moşi şi Şos. Electronicii, Sector 2”

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucuresti în vederea încheierii unui protocol de colaborare între Administraţia Pieţelor Sector 2 şi Administraţia Străzilor – Bucureşti pentru identificarea şi edificarea unor locuri de parcare cu platăîn proximitatea pieţelor agroalimentare aflate sub autoritatea Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 2 al Municipiului București, în perioada 2017 - 2020

privind stabilirea costului  mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţăşi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la asistenţi maternali profesionişti pe anul 2017

privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejatăîn centrele rezidențiale pentru adulţi cu handicap din subordinea Direcției Generale de Asistență Socialăşi Protecția Copilului Sector 2 pentru anul 2017

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 219/2016 privind  aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2

pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 30/25.04.2016 privind aprobarea Metodologiei de fundamentare a nivelului prețurilor practicate pentru asigurarea funcționării serviciului de exploatare și întreținere a Parcului de agrement Tei – Plumbuita, a tarifelor și a orarului de funcționare, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2016, precum şi pentru promovarea proiectului Parc de Agrement Tei – Plumbuita prin  accesul  gratuit pentru copii  la  toate echipamentele de distracții în perioada 1 iunie - 6 iunie 2017

Revocată prin HCL S2 nr. 10/2019

pentru mandatarea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 săîntreprindă demersuri în vederea reglementării situaţiei terenului situat în Bucureşti, şos.Ştefan cel Mare nr. 21 Sector 2 Ansamblul de locuinţe pentru medici rezidenţi construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru spaţiul  situat în incinta Mall Veranda, Bucureşti, Str. Ziduri Moşi nr. 23, Sector 2, în suprafaţă de 105.88 mp, pentru desfăşurarea activităţii Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2

Modificată/completată prin   HCL S2 nr. 341/2019

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Petricani nr. 1W, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Hortensiei nr. 61C, lot 1, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Toamnei nr. 134, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Pîncota nr. 66, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Cărăușilor nr. 22, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Bd. Dimitrie Pompei nr. 2A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Cărăușilor nr. 21-23, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului general şi a situațiilor financiare anuale la 31.12.2016 ale Sectorului 2 al Municipiului București

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru transmiterea imobilului (lacului) situat în Parcul Naţional din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administraţia Domeniului Public Sector 2

pentru încetarea aplicabilității H.C.L.Sector 2 nr. 52/31.05.2012 privind transmiterea terenului, proprietate publică a statului român, situat în Șos.Pantelimon nr. 301, Sector 2,  din administrarea  Direcţiei Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE