• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 089

43 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 218/2018HCL S2 nr. 248/2018HCL S2 nr. 382/2018

Modifică/completează  HCL S2 nr. 4/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificatăîntrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.04.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 – 2019;

  Analizând :

 • Nota de fundamentare nr. 41552/19.04.2018 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 41950/20.04.2018 prezentat de Direcţia Relaţii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul conform nr. 42605/14.12.2017 emis de Ministerul Educaţiei Naţionale privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special postliceal pentru anul şcolar 2018-2019;
 • Avizul conform nr. 29448/15.12.2017 emis de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti prin care s-a avizat reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 pentru anul şcolar 2018-2019;
 • Avizul nr. 01/16.02.2018 emis de Comisia de Atribuire de Denumiri a Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 2192/30.11.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
 • Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6564/13.12.2011, actualizat, privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative 564/31.07.2008 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti;
 • Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5472/07.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul scolar 2018 - 2019;                   
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 - 2019;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 16/2018 pentru rectificarea Anexei nr. 1 la C.L Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017 - 2018, astfel cum a fost modificată prin HCL Sector 2 nr. 50/2017, HCL Sector 2 nr. 120/2017, HCL Sector 2 nr. 223/2017 şi HCL Sector 2 nr. 3/2018
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 40/2018 privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar de stat, fără personalitate juridică, care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 – 2019.

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. I  (1) Se modificăşi se completează anexa nr. 1 la H.C.L Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 – 2019, conform anexei ce conţine 4 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)  Se modificăşi se completează anexa nr. 2 la H.C.L Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 – 2019, conform anexei ce conţine 3 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al  Sectorului 2 nr. 4/2018  privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 – 2019, rămân aplicabile.

 

Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Relaţii Comunitare, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre.

 

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                    POPESCU LENUŢA                                                                                                             ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                                     SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                                   ELENA NIȚĂ

 

Hotărârea nr. 89

Bucureşti, 26.04.2018

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 10 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 089.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:266 Vizualizări
Descărcare: 43 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE