• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 382

28 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 4/2018HCL S2 nr. 89/2018HCL S2 nr. 218/2018HCL S2 nr. 248/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 04.12.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 – 2019, cu modificările şi completările ulterioare

  Analizând :

 • Nota nr. 126317/16.11.2018 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 127090/27.11.2018 prezentat de Direcţia Relaţii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul conform nr. 27444/08.10.2018 înregistrat la Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 12932/23.10.2018, emis de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul nr. 12/09.11.2018 emis de Comisia de Atribuire de Denumiri a Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţia cu Societatea Civilă, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

 Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5472/07.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul scolar 2018 – 2019, astfel cum a fost modificat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3529/2018;                   
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 – 2019, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L sector 2 nr. 89/2018, prin H.C.L Sector 2 nr. 218/2018 şi prin H.C.L Sector 2 nr. 248/2018;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 350/2018 privind aprobarea denumirii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018-2019.

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

        În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. I  Se modificăşi se completează anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 – 2019, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018, prin H.C.L Sector 2 nr. 218/2018 şi prin H.C.L Sector 2 nr. 248/2018, în sensul introducerii ca ultimă poziţie din anexă a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Internaţional Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Hambarului nr. 12A, Sector 2, nivel de şcolarizare LIC. TEO.

 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al  Sectorului 2 nr. 4/2018  privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 – 2019, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018, prin H.C.L Sector 2 nr. 218/2018 şi prin H.C.L Sector 2 nr. 248/2018, rămân aplicabile.

 

Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Relaţii Comunitare, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unitatea de învăţământ preuniversitar particular, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. IV Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN                                                                                                   ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                                 SECRETAR,

  

                                                                                                                                                                                ELENA NIȚĂ

    

 

 Hotărârea nr. 382

 Bucureşti, 04.12.2018

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 04.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

Denumire fișier: 382.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:361 Vizualizări
Descărcare: 28 times
Data creării: 07-12-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE