• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 248

32 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 382/2018

Modifică/completează  HCL S2 nr. 4/2018HCL S2 nr. 89/2018HCL S2 nr. 218/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considere proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 – 2019, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018 şi prin H.C.L Sector 2 nr. 218/2018;

  Analizând :

 • Nota de fundamentare nr. 89985/20.08.2018 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 90725/21.08.2018 prezentat de Direcţia Relaţii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul conform şi adresa nr. 16120/23.07.2018 înregistrate la Direcţia Generală pentru Administrarea patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 9226/31.07.2018, emise de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţia cu Societatea Civilă, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 3929/28.08.2018;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Naţionale nr. 5472/07.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul scolar 2018 - 2019;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 – 2019, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L sector 2 nr. 89/2018 şi prin H.C.L Sector 2 nr. 218/2018.

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

             În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. I  Se modificăşi se completează anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 – 2019, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018 şi prin H.C.L Sector 2 nr. 218/2018, conform anexei ce conţine o paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al  Sectorului 2 nr. 4/2018  privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 – 2019, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018 şi prin H.C.L Sector 2 nr. 218/2018, rămân aplicabile.

 

 

Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Relaţii Comunitare, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE    CONSTANTIN ANGELA                                                                                                         ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                            SECRETAR,

  

                                                                                                                                                                         ELENA NIȚĂ

       

 

 

 

     Hotărârea nr. 248

     Bucureşti, 30.08.2018

 

Denumire fișier: 248.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:270 Vizualizări
Descărcare: 32 times
Data creării: 06-09-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE