• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2018

Afișare:
Sortează după:

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

Modificată/completată prin  HCL S2 nr.  383/2018HCL S2 nr.  206/2019HCL S2 nr.  228/2019, HCL S2 nr.  303/2019, HCL S2 nr. 218/2020, HCL S2 nr. 114/2021, HCL S2 nr. 275/2021

 

privind aprobarea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţăşi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la asistenţi maternali profesionişti, pentru anul 2018

 

 

privind  modificarea şi completarea Hotărȃrii  Consiliului Local Sector 2 nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017

 

privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru S.C. Alfa Industrie Concept S.R.L.

 

 

 

privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în București,  str. Ion Vlad nr. 3-5 (fosta Aleea Pantelimon nr. 500), Sector 2

 

privind încetarea dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 asupra imobilului situat în Şos. Mihai Bravu nr.141, Sector 2, Bucureşti

 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/2017 privind aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2

privind încetarea dreptului de administrare al Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, asupra imobilului situat în str. Traian nr. 144, Sector 2, Bucureşti

 

 

pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni

 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a transmiterii terenului din şos. Fundeni FN, în suprafaţă de 43.544 m.p., cu destinaţia de “Bază sportivă, agrement şi funcţiuni conexe”, în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 6/2012 privind includerea în Programul local multianual  pentru creşterea performanţei energetice a unor blocuri de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 228/2016 şi H.C.L. Sector 2 nr. 182/2017

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii ”Reamenajarea Parcului Morarilor

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 31.03.2018

 

 

privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general şi a situaţiilor financiare anuale la 31.12.2017 ale Sectorului 2 al Municipiului București

 

 

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Icoanei

 

privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str.Ţepes Vodă  nr. 154-156, Sector 2, Bucureşti

 

 

 

privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str.Ştiucii nr. 70, Sector 2, Bucureşti

 

privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prinH.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str.Ştiucii nr. 5, Sector 2, Bucureşti

 

 

privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str.Ştiucii nr. 101, Sector 2, Bucureşti

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE