• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2018

Afișare:
Sortează după:

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Icoanei (situaţia nr. 2)

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 243/2017 privind administrarea veniturilor bugetului local ale Sectorului 2 al Municipiului București

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 178/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular

privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Protoieria Sector II Capitalăîn vederea realizării proiectului ,,100 de ani de istorie în cuvinte și imagini”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul CULTURĂȘI CULTE - 2018

privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Asociaţia Clubul Sportiv Romanian Drift Community în vederea realizării proiectului ,,Rodrift Games-Sportivitate, Siguranţăîn Trafic şi Fairplay”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul SPORT - 2018

privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Asociaţia Clubul Sportiv Sport Promotion, în vederea realizării proiectului “FIBA 3x3 Europe Cup 2018”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul SPORT - 2018

privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Fundația HOSPICE Casa Speranței în vederea realizării proiectului ,,Asigurarea accesului locuitorilor Sectorului 2 la servicii specializate de paliație”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul SOCIAL - 2018

 

privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Parohia Icoanei în vederea realizării proiectului ,,Model de viață: Sfinții Brâncoveni”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul CULTURĂȘI CULTE - 2018

privind rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 - 2019, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 248/2018HCL S2 nr. 382/2018

Modifică/completează  HCL S2 nr. 4/2018HCL S2 nr. 89/2018

privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 322/2018 şi HCL S2 nr.  106/2020 

* Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 199/2016 privind aprobarea Documentaţiei - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, modificatăşi completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 126/2017, își încetează aplicabilitatea.

privind aprobarea Protocolului de Colaborare nr. 6980/2018 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 79/2018 pentru aprobarea colaborării  Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociații neguvernamentale  – cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării unui obiectiv specific infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot), astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 137/2018

privind utilizarea temporară  a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti de către agenţii economici pentru amplasarea de "agregate frigorifice în vederea desfăşurării activităţii de comercializare băuturi răcoritoare, îngheţată, alte produse alimentare preambalate şi automate de cafea" precum şi cu "terase sezoniere"

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 140/2020

 

Încetează aplicabilitatea HCL Sector 2 nr 28 din 2016

privind modificarea poziţiei 70 din Anexa nr.1 la H.C.L. Sector 2 nr.152 din 04.12.2003, cu modificările şi completările ulterioare

privind aprobarea Regulamentului de închiriere prin licitatie publică cu strigare a bunurilor imobile situate pe raza Sectorului 2, aparținând domeniului public, care se aflăîn administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

privind reglementarea regimului juridic al unui imobil situat pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șoseaua Colentina nr. 499 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Dumitru Cariagdi nr. 6, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Teofil nr. 31, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 237, bl. 112, sc. C, parter, ap. 89 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE