• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2019

Afișare:
Sortează după:

privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul centrelor rezidenţiale și nerezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, pentru anul 2019

privind stabilirea costului  mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţăşi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi  la asistenţi maternali profesionişti pe anul 2019

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.309/2018 pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente anului şcolar 2018-2019 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

Modifică/completează HCL S2 nr. 309/2018

privind stabilirea normativelor şi limitelor maxime de cheltuieli necesare desfăşurării unor activităţi în cadrul proiectelor organizate de Centrul Cultural ,,Mihai Eminescu”

privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

 

privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2019 în repartizarea locuințelor pentru tineri–medici rezidenți destinate închirierii

privind prelungirea pentru o perioadă de 1 (un) an a termenului prevăzut de Hotărârea Consiliului Local Sector 2  nr. 36/2018

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 63/2020, HCL S2 nr. 108/2021

Modifică/completează  HCL S2 nr. 36/2018  

privind aprobarea listei anuale a produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României în perioada 2019-2023 şi aprobarea măsurilor educative care însoţesc distrbuţia produselor ce se vor implementa în anul şcolar 2018-2019

pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 175/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Modifică/completează HCL S2 nr. 175/2017

privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020

privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020

 

privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar de stat care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020

 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificatăşi completatăprin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 103/2019HCL S2 nr. 150/2019

Modifică/completează  HCL S2 nr. 102/2016HCL S2 nr. 140/2018

pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucuresti cu privire la împuternicirea Consiliului Local Sector 2 pentru promovarea unei decizii în plan local, cu aplicabilitate pe raza sectorului 2, de majorare a taxei anuale pentru utilizarea unui loc într-o parcare de reşedinţă

pentru acordarea Avizului consultativ în scopul atribuirii titlului de Colegiu Naţional unei unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti cu ,,Metrorex” S.A, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea staţiei de metrou Pipera

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 323/2019

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru transmiterea imobilului - spaţiu subsol - Hala Terminal Obor situat în str. Ziduri Moşi nr. 4 sector 2, Bucureşti, din administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2, în administrarea directă a Consiliului Local Sector 2, în scopul reabilitării şi amenajării punctului de comandă de protecţie civilă pentru conducerea activităţilor şi gestionarea situaţiilor de urgenţă

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 198/2019

pentru aprobarea unor măsuri privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilități și femeilor însărcinate, la centrele de relații cu publicul din cadrul serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 și al Primăriei Sector 2 București

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Intrarea Mieilor nr. 2-4, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE