• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2017

Afișare:
Sortează după:

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreţinute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite

privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 54/2017

privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 88/2009 privind transmiterea unor terenuri din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2, în vederea realizării unui drum de acces

pentru aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de asociere pentru construcţia şi administrarea patrimoniului ,,Complexului agroalimentar Maica Domnului”  din str. Maica Domnului nr. 61, Sector 2 Bucureşti

pentru aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Contractul de parteneriat  public - privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiect “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Zona Piata Aghireş“

privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017 - 2018

privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în  cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 2

privind aprobarea unui Act aditional la Contractul de Asociere pentru constructia si administrarea patrimoniului Pietei- Complex Comercial agroalimentar  Mihai Bravu din București, Șos. Mihai Bravu nr.212-214, Sector 2

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Delea Veche nr. 29  Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2014 privind actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului urban pentru comercializarea florilor, a presei şi a cărţilor pe domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru aprobarea metodologiei de eliberare a „avizului de amplasare”, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 86/2014 şi H.C.L. Sector 2 nr. 109/2014

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 361/2019

Modifică/completează  HCL S2 nr. 10/2014HCL S2 nr. 86/2014, HCL S2 nr. 109/2014

 

pentru aprobarea Protocolului – cadru privind încheierea unui parteneriat cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte instituţii de cult

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 164/2016 privind constituirea la nivelul Consiliului Local Sector 2 a Comisiei de analiză privind oportunitatea încheierii unor parteneriate cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte instituţii de cult

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 191/21.11.2016 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2 pentru acțiuni de protocol

Revocată prin HCL S2 nr. 3/2019

PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITĂȚII PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CA URMARE A SENTINȚEI CIVILE NR. 34/ 06.01.2016  RĂMASĂ DEFINITIVĂ PRIN DECIZIA NR.5364/10.11.2016 Str. Mașina de Pâine nr. 2C, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Gorgan Spătarul nr. 42-42D, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Comisul Buzincă nr. 23, Sectorul 2 al Municipiului București

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Gherghiței nr. 56, lot 2Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

 privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Vaselor nr. 17A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Inginer George Constantinescu nr. 2-4 și nr. 4A, 4B, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6G, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE