• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2019

Afișare:
Sortează după:

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Demolare construcţii existente, relocare utilităţi şi extindere clădire principalăîn vederea construirii noului centru de monitorizare pentru Poliţia Locală Sector 2”

privind aprobarea listei nominale cu străzile și arterele din domeniul public al municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administrația Domeniului Public Sector 2

privind aprobarea, implementarea şi finanţarea proiectului  ”PENTRU SĂNĂTATEA COPIILOR NOŞTRI” pentru anul şcolar 2019-2020

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 107/2020

pentru modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înfiinţarea şi componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 123/2019

Revocată prin HCL S2 nr. 11/2020

Modifică/completează HCL S2 nr. 128/2017

Revocă  HCL S2 nr. 123/2019

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 41/2001 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor imobile către Direcţia Venituri Buget Local Sector 2

Modifică/completează HCL S2 nr. 41/2001

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 43/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 103/2019

Modifică/completează HCL S2 nr. 102/2016, HCL S2 nr. 140/2018, HCL S2 nr. 43/2019, HCL S2 nr. 103/2019

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019

pentru  aprobarea modalității de gestionare și utilizare a sumelor obţinute din vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii în condiţiile Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările și completările ulterioare

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în București, Șos.Ștefan cel Mare nr. 7 - 9 - aferent  ,, Stadionul Dinamo’’ din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al Municipiului București și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

privind validarea mandatului unui consilier local

pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni

pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”

Revocată prin HCL S2 nr. 340/2019

RevocăHCL S2 nr. 124/2019

privind validarea mandatului unui consilier local

privind aprobarea eșalonării la plata sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru societatea civilă de avocați Fenechiu, Savu si Asociaţii, CUI 170269 cu sediul în București, str. Turnul Eiffel nr. 6, Sector 2

privind acordarea de premii elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile naţionale şcolare organizate în anul şcolar 2018 - 2019

privind aprobarea reluării procedurii de negociere directăîn vederea achiziţionării terenului, în suprafaţă de 45000 mp, situat în oraşul Pantelimon, b-dul Biruinţei nr. 147-149, judeţul Ilfov şi aprobarea noii componenţe a Comisiei de negociere

Revocă  HCL S2 nr. 245/2018

privind aprobarea proiectului cultural "Insomniile Districtului

 

privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educaţional ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2 pentru anul şcolar 2019 - 2020

 

privind aprobarea Organigramei, statului de funcţii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 354/2019

Revocă  HCL S2 nr. 312/2018

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 364/2019,  HCL S2 nr. 2/2020

Modifică/completează  HCL S2 nr. 174/2017, HCL S2 nr. 90/2018HCL S2 nr.  324/2018HCL S2 nr.  331/2018, HCL S2 nr. 26/2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE